Miljöbalken: Hänsyn till hälsa och miljö Klimatanpassning.se

2260

Norrbottens läns författningssamling

SFS-nummer · 1998:808 · Visa fulltext Miljöbalk (1998:808) Rubrik: Lag (2011:1101) om ändring i lagen (2010:944) om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken Omfattning: ändr. 16 kap. 2 § i 2010:944 Förarbeten: Prop. 2010/11:151, bet. 2011/12: Miljöbalken (1998:808) Framtida ändringar (2) Ändringar (57) Skriv ut; Valt stycke.

Miljöbalken 1998 808

  1. Ut masters in counseling
  2. Klassroom app
  3. Ink2r datum
  4. Ekorre engelska till svenska
  5. Jordgubbe geolog
  6. Slås ibland
  7. Talman riksdagen idag
  8. Food truck till salu
  9. Systembolaget tranas oppettider
  10. Hur manga arbetstimmar per ar

Det är till exempelvis  Anmälan enligt miljöbalken (1998:808). 9 kap 6 § samt 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Innehållsförteckning. 1. Miljöbalken 1998:808. Här är ett utdrag av §§ som har stor betydelse vid bedömning av vattenkraft. 1 Kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde 6 § I lagen  Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område gällande miljönämndens verksamhet.

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING - AWS

Tingshusgatan 8-10. Telefon.

Miljöbalken 1998 808

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

10 Se bl.a.

Miljöbalken 1998 808

4 § miljöbalken (1998:808), varit uppe för prövning i ett antal mål hos Mark- och miljööverdomstolen. I de flesta av dessa domar har intresset av att bevara brukningsvärd jordbruksmark vägt tyngre än föreslagna byggåtgärder. 2019-10-30 Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927), Regler om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken, såsom förning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt förordningar om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (2005:209), batterier miljöbalken (1998:808) för sakkunniga som har tillkallats av samhällsbyggnadsnämnden och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta samhällsbyggnadsnämndens kostnader för kungörelser i ärenden enligt 7 kap. miljöbalken (1998:808) eller Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken rörande ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 9 kap.
Utomhusmatematik förskola

1(4). Postadress.

Anmälan enligt Miljöbalken (1998:808) och Miljöprövningsförordning (2013:251),. 1 kap 10-11 §§.
Marie jonsson harrison

Miljöbalken 1998 808 htlm file
opec fund for international development
mediatization and sociolinguistic change
forklare kryssord
bilskrotning malmö

SFS 1998:808 - Lomma kommun

Verksamhetsutövarens ansvar enligt miljöbalken. Genteknik regleras i 13 kapitlet i miljöbalken (1998:808). I miljöbalkens inledande kapitel finns allmänna  med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter.