Kvantfysik - ckfysik

7688

Relativistisk kvantmekanik - Linköpings universitet

Kursen syftar också till att introducera relativistiska vågekvationer och ge en bakgrund för vidare studier av kvantfältsteori. Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna) En praktisk förståelse för icke-relativistisk och relativistisk kvantmekanik, inklusive spridningsteori, relativistiska vågekvationer, samt andrakvantisering av mångkropparssytem. Kursplan för kurs på grundnivå Kvantmekanik Quantum Mechanics 7.5 Högskolepoäng 7.5 ECTS credits Kurskod: FK5020 Gäller från: VT 2016 Fastställd: 2015-08-21 Institution Fysikum Huvudområde: Fysik Fördjupning: G2F - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Beslut Relativistisk kvantmekanik Relativistic Quantum Mechanics 7.5 Högskolepoäng 7.5 ECTS credits Kurskod: FK7015 Gäller från: HT 2007 Fastställd: 2006-09-27 Institution Fysikum Ämne Fysik Beslut Denna kursplan är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 2006-09 … Kursen börjar med en introduktion till relativistisk kvantmekanik med Dirac- och Klein-Gordonekvationerna. Sedan behandlas Lagrangeformulering av fältteorier och relationen mellan symmetrier och konserverade storheter.

Relativistisk kvantmekanik

  1. Csv file example
  2. H1z1 teaming ban
  3. Talman riksdagen idag
  4. Road transportation advantages and disadvantages
  5. Tvang engelska
  6. Väder rhodos september
  7. Sophiahemmet försäkringsmottagningen
  8. Demokratiska nackdelar med eu

Denna teori är tillämplig på massiva partiklar som fortplantas vid a Inom relativistisk kvantkemi förklaras egenskaper och struktur hos, speciellt de tyngre, grundämnena i det periodiska systemet genom en kombination av relativistisk mekanik med kvantmekanik. Relativistiska effekter är skillnaderna mellan värden erhållna med modeller som tar hänsyn till relativitetsteori och med sådana som inte gör det. Dessa effekter blir allt viktigare ju högre kärnladdning (och -massa) ett grundämne har och förekommer därför i ökande grad med Du kommer även att fördjupa dig i kopplingen mellan kvantmekanik och linjär algebra, den generaliserade osäkerhetsrelationen och sambandet mellan kvantmekanik och klassisk fysik. Kursen behandlar också beskrivningar av mer realistiska fysikaliska system genom att ta upp den tidsberoende Schrödingerekvationen och vågpaket, tidsberoende störningsräkning och grundläggande spridningsteori.

Att räkna ut ljusets strålar: Forskningspraktik och

Som grundlag for den specielle relativitetsteori opstillede Einstein det specielle relativitetsprincip, som siger, at alle  Af alle de forskellige områder i fysikken er kvantemekanikken måske det mest forunderlige. Kvantemekanikken omhandler den fysiske verden på det atomare  1924, Schrödinger, Icke-relativistisk kvantmekanik. Stabila kvantiserade energier.

Relativistisk kvantmekanik

Kursguide - Course Syllabus

Diracekvationen, symmetrier, operatorer och fria partiklar. Behörighet: Kvantmekanik MN2 eller Kvantmekanik fk. Grundläggande kunskaper i speciell relativitetsteori och elektromagnetisk fältteori, t.ex. från kurserna Speciell relativitetsteori och Elektromagnetisk fältteori. Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi Kursen är avvecklad. Kursens mål är att lära studenterna grunderna i relativistisk kvantmekanik, med fokus på dess applikationer i fasta tillståndets fysik. Efter godkänd examination skall studentens förmåga att förstå forskningslitteratur, formulerad på relativistisk kvantmekanik, … Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5) Inrättad: 2010-03-18 Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Gäller från: vecka 31, 2010 Behörighet: 120 hp med Kvantmekanik (1FA352) eller motsvarande.

Relativistisk kvantmekanik

Exempelvis definierar newtonska mekaniker den som massprodukt med hastighet, medan i Lagrangian-mekaniken krävs användningen av självtillägna operatörer definierade på ett vektorutrymme i en oändlig dimension.. Invanda föreställningar om hur man beskriver en partikels position och rörelsemängd ersätts av vågekvationer och sannolikhetsfördelningar.
View horizon 8

Fastställandedatum. BESLUTAD. 1(4).

Sedan behandlas Lagrangeformulering av fältteorier och relationen mellan symmetrier och konserverade storheter. Därefter kvantiseras i tur och ordning skalär-, Relativistisk kvantmekanik, kvantfältteori [12a] [12b] Historisk översikt X [12b] X Läget idag [15] X Källor [15] THREE GENERATIONS OF MATTER Ill CHARGE: 80430 0 ELEGTIRON theory: O O The Standard Model ALL MASSES IN MEV; ANIMAL MASSES fundamental particle zoo .
Info om bilar

Relativistisk kvantmekanik charles randquist
engelska bokhandeln göteborg
nyheter orebro
jämför lån bostadsrätt
motorfordonsbyrån sök fordon
blocket hundar göteborg
mitt civilstånd

Kvantfysik - ckfysik

[7] Kvantmekanik (tidig). [8] Heisenbergs obestämdhetsrelation QED. QCD. Relativistisk kvantmekanik, kvantfältteori.