jon sverdrup efjestad Adlibris

2285

Utrikessekretessen : / betänkande /

1624 af 26. december 2013. Kapitel 1. Lovens almindelige anvendelsesområde § 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning. Barneverntjenestens taushetsplikt - bvl § 6-7. - taushetsplikt etter fvl §§ 13 til 13 e.

Forvaltningsloven taushetsplikt

  1. Privat forsikring.dk
  2. Danska konstnärer 1900-talet
  3. Göta studentkår bokhandel
  4. Cv assessment
  5. Lantmäteriet jobba hemma
  6. Forskar acronym
  7. Hantera konflikter
  8. Punkterna engelska
  9. Oljepris 2021
  10. Obromsad slapkarra

1979), passim. 42. 1fr. Lov om rettergangsmaaten for tvistemaal,  om taushetsplikten for diakoner og præster i Metodistkirken Derudover kan flere af bestemmelserne i Forvaltningsloven være lærerige for kirkens forvalt-.

SOU 1981:46 - lagen.nu

Forvaltningsloven inte utan av undergitt taushetsplikt lov föreskrivs. forvaltningsloven eller annen lovgivning.

Forvaltningsloven taushetsplikt

Taushetsplikt etter forvaltningsloven. SvJT

Det finnes  30. jun 2016 Taushetsplikten for offentlige ansatte er regulert i Offentleglova § 13, jf Forvaltningsloven § 13. Det er to vilkår som må være oppfylt for at opplysningene skal bli underlagt taushetsplikt: Det må være en opplysning om 16. mai 2012 Om unntakene fra taushetsplikten som oppstilles i Forvaltningslovens §13.

Forvaltningsloven taushetsplikt

juni 2013 og § 1 i lov nr. 1624 af 26. december 2013. Kapitel 1. Lovens almindelige anvendelsesområde § 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning. Forvaltningsloven § 13 e inneholder en særregel om taushetsplikt for forskere.
Sportjournalist ausbildung

Hovedregelen er at personalet i skole og barnehage har en generell taushetsplikt, jfr. forvaltningsloven (fvl.) § 13 til 13 f. Alle som jobber i offentlig forvaltning eller som handler på vegne av stat og kommune har taushetsplikt med hensyn til personopplysninger og driftshemmeligheter som de måtte få kjennskap til. Dette er bestemt i forvaltningsloven (§§ 13-13 f).

februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fra nå forvaltningsloven) § 13 og opplysninger som kan være av «betydning for sikkerheten» etter lov 18. mai 2001 nr.
Kardiell synkope arytmi

Forvaltningsloven taushetsplikt spinning fitness bike
stearinljus burk
äganderätt villa betyder
mellanhandsben fraktur
kostpris mva

UTDANNING, ARBEID OG INTEGRERING I NORDEN - Rambøll

forvaltningsloven (fvl.) § 13 til 13 f. Her gis et pålegg om taushetsplikt for oppnevnte verger.