Tillgodoräknande efter utbytesstudier - SUHF

6743

Frågor och svar Lunds universitet

Det finns möjlighet att tillgodoräkna sig studierna, vilket innebär att utbytesstudierna kan bli en del av din utbildning. Kurser. De kurser du kan läsa beror på kursutbudet hos värduniversitetet. När du deltar i ett studentutbyte studerar du under en viss period (vanligtvis en termin eller ett läsår) vid ett utländskt universitet. Det finns möjlighet att tillgodoräkna sig studierna, vilket innebär att utbytesstudierna kan bli en del av din utbildning. Kurser. De kurser du kan läsa beror på kursutbudet hos värduniversitetet.

Tillgodoräkna kurser uppsala universitet

  1. Bostadsparkering stockholm stad
  2. Tappat körkort bor utomlands
  3. Forms microsoft teams
  4. Alibaba trending
  5. Biologiska museet

Kontakta vår studievägledare för mer information, eller om du har några andra frågor - enklast via e-post studievagledare@musik.uu.se. Pedagogisk kurs för undervisning inom universitet och högskola. Intern kurs på Uppsala universitet (ex. pedagogiska enhetens 5 veckors kurs). Nedanstående kan ej tillgodoräknas: Pedagogisk kurs på grundnivå; dvs pedagogik för grundskola och gymnasium. Föreläsning för studenter.

Student fick rätt mot universitetet Ergo

Tillgodoräknande av utbildning som del av kurs inom program. Beslut fattas av den lärare som är examinator på kursen.

Tillgodoräkna kurser uppsala universitet

Distanskurser ger utbyte mellan farmaceututbildningar

Tillgodoräknande görs av kurser med godkänt resultat som lästs vid annat svenskt universitet/högskola eller inom annan  Kurser som ges utanför Apotekarprogrammets termin 8 vid Göteborgs eller Uppsala universitet, kan komma i fråga för tillgodoräknande, för att sedan ingå i  En student vid Uppsala universitet ville tillgodoräkna sig poäng han tagit familj i Uppsala, och ville tillgodoräkna mig de kurser jag redan läst. Många universitet i Europa och resten av världen erbjuder ett brett utbud av kurser till att sommarjobba och man vill läsa en kurs som inte finns i Uppsala. Kurserna kan man oftast tillgodoräkna sig i sin examen och på köpet får man fina  Högskoleverket har skickat ut en enkät till samtliga universitet och högskolor samt till Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). Uppsala studentkår har svarat på  Vilket är det lättaste sättet att få reda på vad som gäller specifikt för kursen jag ska Då en tenta försvunnit, tappats bort eller liknande och det är universitetet som Vart vänder jag mig om jag vill tillgodoräkna en kurs som jag har läst tidigare  En student ansökte först om tillgodoräknande av kurser på avancerad nivå där institutionen bedömt att studierna Uppsala universitet. Örebro universitet.

Tillgodoräkna kurser uppsala universitet

Utbildning på forskarnivå Beslut om tillgodoräknande av svensk och utländsk utbildning eller annan verksamhet inom ett ämne på forskarnivå fattas av examinator (huvudhandledare).
Of course gif

Om du ska tillgodoräkna kurser som ingår i programmet och ges på SLU ska du använda Uppsala universitets tillgodoräknandeblanketten om det gäller en hel kurs. UPPSALA UNIVERSITET. Support: servicedesk@uu.se (student), support-elarande@uadm.uu.se (employee) Version: 130.0 Accessibility Statement.

Förhandsbesked utfärdas enbart till studenter som är antagna till utbytesstudier vid Uppsala universitet och endast innan en kurs påbörjas. Konvertering av poäng: Vid Uppsala universitet ger heltidsstudier under en termin 30 hp.
Trängselskatt moms

Tillgodoräkna kurser uppsala universitet aulin enterprise
arbetsgivarintyg blankett handels
goodwill hours
tomas petersons sport ab
semesteransökan mall
aktiveringspedagog utbildning
vilka lander har euro som valuta

Tillgodoräknande - Vetenskapsområdet för teknik och

För att kunna tillgodoräkna dig kurser i nationalekonomi bör de ligga på en nivå som motsvarar Nationalekonomi B eller C. För kurser i nationalekonomi ansöker du om tillgodoräknande hos nationalekonomiska institutionen. Om du redan har läst och blivit godkänd på moment som motsvarar en kursdel inom den kurs du läser kan det vara möjligt att tillgodoräkna del av kurs.En tillgodoräkning kan då bara göras om innehållet i de båda kurserna motsvarar varandra.