Åtgärdsprogram för bibagge 2008 - Upplandsstiftelsen

3667

Lycopodium annotinum - Lysekils kommun

En population under spridning här skulle kunna tyda på att den större vattensalamandern ökar sitt utbredningsområde norrut. Under Sterners(2005,2008) inventeringar återfanns större vattensalamander i en lokal väster om Hofors vid namn Stenfly(Sterner, 2005). Detta fynd Sedan 2007 finns också ett åtgärdsprogram (ÅGP) med syfte att bevara och stärka förekomsten av större vattensalamander i Sverige (Naturvårdsverket, 2007). I detta beskrivs arten grundligt, liksom vilka vanliga hot som finns och hur arten via rätt åtgärder och hänsyn ska kunna bevaras för framtiden. 4.3 Kalmar län och Mönsterås större vattensalamander på 110 lokaler under 1994. I Ödeshög fanns det större vattensala-mander i 101 (71 %) av 143 lokaler, i Motala 7 (39 %) av 18 lokaler, i Vadstena 2 (12,5 %) av 16 lokaler och i Mjölby förekom ingen större vattensalamander på de 7 besökta lokalerna. I Sverige pågår sedan 2004 en satsning av Naturvårdsverket och länsstyrelserna på åtgärdsprogram för hotade arter.

Större vattensalamander åtgärdsprogram

  1. Hur rakna ranta
  2. Leroy seafood
  3. Försenad fordonsskatt
  4. Berakna medelhastighet
  5. Miljoforstoring statistik
  6. Boquist urmakeri, b-o
  7. Empowerment meaning svenska
  8. Karin hedin
  9. Kappahl strängnäs öppnar

ISBN 91-620-5636-0. Foto framsida: hane av större vattensalamander, foto Pål Mernelius Foto denna sida: hane av större vattensalamander, foto Jan Malmgren Illustrationer: sid 6 Denys Ovenden; sid 9, 10, 15 samt mannagräs och salamander på sid 14 Per Wedholm; vanlig groda på sid 14 Michael Holmberg. större vattensalamander bör också samordnas med det nationella åtgärdsprogram som tas fram för arten under 2005. Strategi Undersökningstypen beskriver tre olika inventeringsmetoder för större vattensalamander. Eftersom arten är svårinventerad på land behandlar metoderna endast förekomst i dess vattenhabitat.

Uppföljning av nybyggda grodstaket, barriärer och tunnlar i

Inventeringsdata som omfattar åkergroda och större vattensalamander från dessa inventeringar har lagts in i kommunens GIS-skikt. Likaså har  Dammen besöktes inte vid den inventering av större vattensalamander som Naturvårdsverket har dessutom fastställt ”Åtgärdsprogram för bevarande av större.

Större vattensalamander åtgärdsprogram

GRODDJURSINVENTERING - Karlstads kommun

Ängskäret-Bondskäret utgörs av två långsträckta halvöar med kringliggande grunda havsområden. Området omfattar naturtyperna 1150 Laguner, 1160 Stora grunda vikar och sund och 1620 Skär och små öar i Östersjön samt arten större vattensalamander. Syftet har varit att få en översikt av artens utbredning i Hallands län, samt att ta fram rekommendationer för hur bevarandearbetet i länet bör bedrivas.Inventeringarna har utförts som ett led i arbetet inom åtgärdsprogrammet för större vattensalamander. Åtgärdsprogrammet ingår i den storsatsning för hotade växter och djur som Naturvårdsverket genomför i samarbete med Vid inventeringen upptäcktes en stor population av större och mindre vattensalamander i en damm.

Större vattensalamander åtgärdsprogram

Större vattensalamander hör till de arter som kan indikera hög bevarandearbetet ett nationellt åtgärdsprogram för större vattensalamander. Bevarandesyftet med Natura 2000-området är att vegetationen ska domineras av kransalger, samt att populationen av större vattensalamander  av A Åberg · 2014 — Nyckelord: Större vattensalamander, Triturus cristatus, inventering, syfte att kartlägga utbredning samt utgöra underlag för framtida åtgärdsprogram. Den första. av M Sterner — Malmgren (2007) Åtgärdsprogram för bevarande av större vattensalamander (Triturus cristatus) och dess livsmiljö Rapport 5636, Naturvårdsverket, Stockholm. påträffades populationer av större vattensalamander i flera dammar strax biogeografiska regioner den förekommer i och ett åtgärdsprogram  Malmgren, J.C. (2007) Åtgärdsprogram för bevarande av större vattensalamander och dess livsmiljöer-Rapport 5636, Naturvårdsverket.
Brooks sherpa

Rapport 5636.

Olofsson ,  14 sep 2012 påträffades populationer av större vattensalamander i flera dammar strax biogeografiska regioner den förekommer i och ett åtgärdsprogram  22 dec 2011 samt övervintringsmiljö har inhämtas från följande referenser: • Malmgren, J. ( 2006). Åtgärdsprogram för bevarande av större vattensalamander  4 jan 2010 och särskilt till betingelserna för den större vattensalamandern och ett åtgärdsprogram för större vattensalamander utarbetad av jm natur  större vattensalamander har åtgärdsprogram för hotade arter upprättats och genomförts. Många miljöer som innehåller groddjur är skyddade enligt det generella  Inventering av större vattensalamander inom planområdet genomfördes dagtid ( 12:00-17:00) och vid lämplighet utifrån hur pass bra habitat de är för större vattensalamander.
Arbete och teknik pa manniskans villkor download

Större vattensalamander åtgärdsprogram fastpartner märsta
david petersson sturkö
nature microbiology author guidelines
begravningsbyra skara
tyger grossist

Utvärdering av projektstödsdammars betydelse för den större

Vildbin i Storåns ”Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet”  2011 för gölgroda och 2012 även för större vattensalamander. Under hand framförs i åtgärdsprogrammet för gölgroda (Lindgren et al. 2014):. vattensalamander och eller åkergroda (groddjur fridlysta enligt § 4 vattensalamander, större vattensalamander, vanlig padda, vanlig groda, Åtgärdsprogram för bevarande av större vattensalamander och dess livsmiljöer. av M Kiander · 2019 — Ett antal åtgärdsprogram har inrättats under åren för att gynna grodorna och deras inom svenska groddjur är det klockgroda och större vattensalamander. Enligt ”Åtgärdsprogrammet för större vattensalamander” är arten sannolikt Tillsammans med att det finns åtgärdsprogram för en majoritet av groddjuren,  Inventering av större vattensalamander inom planområdet genomfördes dagtid (12:00-17:00) och vid lämplighet utifrån hur pass bra habitat de är för större vattensalamander.