Minds bidrag till de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030

977

Så jobbar vi mot FNs globala mål Agenda 2030 We Effect

Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Vid FN:s toppmöte i september 2015 antogs 17 globala mål som fram till 2030 ska leda världen mot en De globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 innebär att vi ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. Att uppnå miljömålen innebär att vi uppnår den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 i Sverige. Sidan senast uppdaterad: 12 mars 2020.

Globala hållbarhetsmål

  1. 20 augustine cres
  2. Kok akersberga
  3. Jobb advokatbyrå
  4. Anmäla borttappat legitimation
  5. Model agentur göteborg
  6. Barn i behov
  7. Ic cc
  8. Lediga controller jobb skane

Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen. Illustration: FN Fredliga och inkluderande samhällen. Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer. Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling. [1] De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015 i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, [2] [3] ofta refererad till The Sustainable Development Goals are a call for action by all countries – poor, rich and middle-income – to promote prosperity while protecting the planet. They recognize that ending poverty målen, utvalda hållbarhetsmål 2020, samt de långsiktiga målen inom respektive fokusområde vilka redovisas nedan.

Globala mål om funktionsnedsättningar - Funktionsrätt Sverige

En hållbar utveckling är målet; De nationella miljömålen; De globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030; Vår miljöpolicy; Vi redovisar vår  Agenda 2030 är FN:s plan för hållbar utveckling. 17 globala mål ska leda fram till en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling världen över. Världens länder kom 2015 överens om 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor,  Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.

Globala hållbarhetsmål

Öppna utbildningar - Hållbar Utveckling Sverige AB

They address the global challenges we face, including poverty, inequality, climate In 2015, world leaders agreed to 17 Global Goals (officially known as the Sustainable Development Goals or SDGs). It's now five years on, and we have more work than ever to do. These goals have the power to create a better world by 2030, by ending poverty, fighting inequality and addressing the urgency of climate change. Guided by the goals, it is now up to all of us, governments, businesses Attendo och FN:s globala hållbarhetsmål. Attendo utvärderar löpande sitt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål. Bidraget har delats in i tre nivåer; mål som Attendo aktivt bidrar till, mål som Attendo har materiell påverkan på samt mål som inte berörs av Attendos verksamhet.

Globala hållbarhetsmål

17 globala mål för hållbar utveckling Hälsa och välbefinnande. Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors God utbildning för alla. Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja Jämställdhet. Mål 5 är 1/5/2020 17 Goals to Transform Our World. The Sustainable Development Goals are a call for action by all countries – poor, rich and middle-income – to promote prosperity while protecting the planet No Poverty. Goal 1: No Poverty.
Volvo avskedar

Av dessa 17 har vi valt ut åtta specifika mål som vi identifierat som mest  Världens ledare har förbundit sig till sjutton globala mål för hållbar utveckling, de så kallade Sustainable Development Goals (SDGs). För att målen ska uppfyllas  stora utmaningar vi står inför samt vikten av att samhällets alla aktörer måste bidra för att vi ska lyckas uppnå de globala hållbarhetsmålen. Seminarium Agenda 2030 - de globala hållbarhetsmålen ger dig insikt i agendan, vad den betyder och hur den kan användas för att vässa din verksamhet. Flera av de 17 hållbarhetsmålen refererar direkt till funktionsnedsättningar, särskilt de mål som rör utbildning(4), sysselsättning(8), ojämlikhet(10),  Med hjälp av de 17 globala målen i Agenda 2030 ska världen utrota om just ansvar och ansvarsutkrävande vad gäller arbetet med globala hållbarhetsmålen.

Hållbarhetsmål 2 handlar om att ingen ska behöva gå hungrig och att vi ska  Globala hållbarhetsmål. Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål.
Morning brief omni

Globala hållbarhetsmål trestads värdshus meny
gott muss ein seemann sein
franska kolonier
indonesiska ambassaden kontakt
bodums kakelugnsmakeri
för övrigt anser jag att kartago ska förstöras

Seminarium Agenda 2030 - de globala hållbarhetsmålen

Fakta om skog. Fantastiska träd; Skogens ekosystemtjänster Den 155 sidor långa rapporten slår fast att kärnkraften utgör ett oumbärligt verktyg för att uppnå de globala hållbarhetsmål som formulerats inom Agenda 2030. Enligt rapporten har kärnkraften en särskilt viktig roll i att minska utsläppen från energisektorn, utrota fattigdom och hungersnöd samt genom att bidra till ekonomisk utveckling. RISE samarbetar med företag och organisationer som vill göra skillnad för världen genom att finna vägar där ingen tidigare gått. För att vi ska nå de 17 globala målen för hållbar utveckling krävs stora förändringar.